Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna W dniu 9 czerwca 2022 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

W dniu 9 czerwca 2022 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego.

Urszula Piechota
10.06.2022

Do egzaminu przystąpiło 67 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Egzamin był sprawdzianem nie tylko nabytej wiedzy, lecz także zdobytych podczas szkolenia umiejętności. Obejmował część teoretyczną oraz praktyczną z poszczególnych działów szkolenia zawodowego.

Dzisiaj absolwenci szkolenia podstawowego rozpoczęli w naszym Ośrodku nowy etap - kontynuują naukę w ramach szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.

do góry