Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej”

Sonia PLEŚNIEROWICZ
15.06.2022

W dniach 13 - 15 czerwca 2022 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry kierowniczej”.

Przedsięwzięcie adresowane było dla kadry kierowniczej pionu ds. cudzoziemców, w którym wzięli udział zastępcy Komendantów Oddziałów Straży Granicznej z Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, naczelnicy wydziałów ds. cudzoziemców ze wszystkich Oddziałów SG oraz naczelnicy strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Spotkanie odbyło się pod merytorycznym przewodnictwem Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej mjr. SG Pawła Hołoweńko.

W trakcie warsztatów została przedstawiona sytuacja migracyjna w kraju, skala, kierunki oraz trendy migracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej, na którą ma wpływ sąsiedztwo z Białorusią i Ukrainą.

Omówione zostały plany w zakresie zmian legislacyjnych w prawie cudzoziemskim oraz w strukturze terenowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Wiele uwagi poświęcono nowoczesnym systemom teleinformatycznym, które ułatwiają służbę funkcjonariuszom SG w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego. Przedstawiciele KG SG omówili współpracę międzynarodową Straży Granicznej, w tym bilateralną z państwami trzecimi oraz z Agencją Frontex.

Odprawę zakończyło wystąpienie przedstawiciela OSS SG w Lubaniu, dotyczące oferty szkoleniowej Ośrodka dla funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców oraz prezentacja nowo wybudowanego obiektu do celów szkoleniowych.

  • Rozpoczęcie warsztatów
    Warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń ...
  • Rozpoczęcie warsztatów
    Warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń ...
  • Zdjęcie grupowe
    Warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń ...

Realizacja warsztatów była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków, pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014- 2021 Program „Sprawy wewnętrzne” Projekt NMF/PA18/001 pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służ publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

do góry