Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów

Urszula Piechota
04.08.2022

3 sierpnia 2022 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończyła się ostatnia edycja kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów, realizowanego w ramach projektu nr PDP V pn. „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG”. Projekt finansowany jest z Programu „Sprawy wewnętrzne” i realizowany w ramach Funduszy Norweskich 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z założeniami projektu, w egzaminie końcowym dla kandydatów na instruktorów-selekcjonerów, kadrę Zakładu Kynologii OSS SG w Lubaniu wspierali w charakterze obserwatorów eksperci z Państwowej Służby Granicznej Republiki Litwy. Egzamin obejmował przygotowanie konspektu do zajęć oraz przeprowadzenie szkolenia z wylosowanych zagadnień dla grupy przewodników z psami, którzy uczestniczą w szkoleniu specjalistycznym z zakresu kynologii służbowej przewodników psów tropiąco-patrolowych.

W ramach zrealizowanych kursów, słuchacze zostali zapoznani z zasadami selekcji psów pod kątem ich doboru do zakupu do służby, organizacją szkoleń dla przewodników z psami, szeroko pojętą wiedzą o psie i metodach jego szkolenia, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy zarówno osobom poszkodowanym w wyniku pogryzienia, jak i psom. Ponadto w ramach zajęć programowych, instruktorzy uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych dla nowo zakupionych psów, początkowo w charakterze asystenta instruktora, a docelowo samodzielnie prowadzili pod jego nadzorem wybrane zajęcia.

Projekt zakładał realizację czterech edycji kursów. Dwie odbyły się w 2021 r., a kolejne dwie zostały zrealizowane w 2022 r., z czego pierwsza dedykowana była instruktorom-selekcjonerom psów specjalnych, druga instruktorom-selekcjonerom psów patrolowo-obronnych i tropiących.

W całym projekcie oprócz ekspertów z Państwowej Służby Granicznej pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy uczestniczyli również eksperci z Centrum Kynologicznego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Ponadto w ramach środków pochodzących z projektu, zatrudnieni pozoranci zaprezentowali wybrane elementy tresury na własnych psach m. in. z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do szkolenia psów oraz metod pozytywnych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia baza OSS SG w Lubaniu została doposażona w specjalistyczny sprzęt, który był wykorzystywany w trakcie zajęć m. in. tor przeszkód dla psów, kombinezony do pozoracji oraz dwa pojazdy ze specjalistyczną zabudową przeznaczoną do przewozu psów.

 • Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów
  Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów
 • Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów
  Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów
 • Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów
  Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów
 • Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów
  Zakończenie ostatniej edycji kursu doskonalącego instruktorów-selekcjonerów

do góry