Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Pierwszy w tym roku wyjazd funkcjonariuszy SG na misję do Republiki Macedonii Północnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwszy w tym roku wyjazd funkcjonariuszy SG na misję do Republiki Macedonii Północnej

Tomasz Kaniak
16.01.2023

15 stycznia 2023 r. funkcjonariusze Straży Granicznej wyjechali na misję do Republiki Macedonii Północnej, w celu wsparcia tamtejszych służb w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu.

To pierwszy w tym roku kontyngent do Republiki Macedonii Północnej. Dowódcą jest mjr SG Rafał Kowalski z Nadwiślańskiego Oddziału SG.
Wyjazd został poprzedzony kursem doskonalącym na temat: „Przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych”, przeprowadzonym w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.
Głównym celem szkolenia było pogłębienie wiedzy funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie realizowania zadań, wynikających z podpisanych umów międzynarodowych. Wspólne misje służą ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości, w związku ze zwiększonym napływem migrantów na granice wspieranego państwa. 
W trakcie zajęć funkcjonariusze trenowali umiejętności strzeleckie, ćwiczyli taktykę realizacji czynności służbowych w obszarach zurbanizowanych. Szkolenie obejmowało również procedury zatrzymywania oraz doprowadzania osób zatrzymanych, ewakuację i samoewakuację z pojazdu, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych w kolumnie. Nasi słuchacze uczestniczyli również w wykładach na temat tradycji i kultury macedońskiej.

 

 • Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej
  Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej
 • Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej
  Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej
 • Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej
  Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej
 • Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej
  Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej
 • Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej
  Wyjazd funkcjonariuszy SG na misje do Republiki Macedonii Północnej

 

do góry