Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Pożegnanie z mundurem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pożegnanie z mundurem

Urszula Piechota
03.03.2023

W minionym miesiącu w Sali Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą 8 funkcjonariuszy OSS SG w Lubaniu.

Komendant Ośrodka – płk SG Mariusz Ceckowski w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych podziękował odchodzącym za lata rzetelnej i profesjonalnej służby, wymagającej nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także odwagi i wielu wyrzeczeń. Przekazał życzenia zdrowia i pomyślności w realizacji dalszych planów życiowych.

Funkcjonariusze żegnający się z mundurem otrzymali na pamiątkę replikę szabli oficerskiej oraz pamiątkowe grawertony.

 

Ze służbą pożegnali się m.in.:

 • Ppłk SG Marzena Przybylska rozpoczęła służbę w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej w 1995 r. jako referent-profos izby zatrzymań w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Od 2000 r. związana była z pionem informacji niejawnych. Od 2021 r. zajmowała stanowisko naczelnika wydziału – pełnomocnika komendanta do spraw ochrony informacji niejawnych w OSS SG. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Odznaką Straży Granicznej.
 • Ppłk SG Marek Stryjek przygodę ze Strażą Graniczną rozpoczął w 2000 r. jako strażnik graniczny Placówki SG w Zawidowie. Przez szereg lat realizował zadania związane z ochroną granicy państwowej, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak również wykonywał czynności administracyjne wobec cudzoziemców w zakresie migracji i legalności pobytu. W 2022 r. mianowany na kierownika Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG. Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, wyróżniony Odznaką Straży Granicznej oraz Odznaką Pamiątkową OSS SG w Lubaniu.
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Mjr SG Karina Błażejczak służbę w Straży Granicznej rozpoczęła w 2000 r. jako młodszy asystent Sekcji Ogólnej Wydziału Prezydialnego Śląskiego Oddziału SG. Realizowała zadania związane z ochroną granicy państwowej, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz wykonywała czynności administracyjne wobec cudzoziemców w zakresie migracji i legalności zatrudnienia. Od 2019 r. aktywnie zaangażowana w proces dydaktyczny w Zakładzie ds. Cudzoziemców OSS SG.
 • Chor. szt. SG Mariusz Chmielewski służbę rozpoczął w Zespole Kontrolerskim Grupy KRG GPK SG Warszawa-Okęcie w Nadwiślańskim Oddziale SG. Od 2014 r. przeniesiony do pełnienia służby w OSS SG. Przez ostatnie lata służby związany z Zakładem Zabezpieczenia Działań, gdzie odpowiadał za przygotowywanie przedsięwzięć dydaktycznych z zakresu działań specjalnych. Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej oraz wyróżniony Odznaką Straży Granicznej.
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • St. chor. szt. SG Zbigniew Waszkiewicz pełnił służbę w strukturach Straży Granicznej od 1994 r. Najpierw w Ośrodku Tresury Psów Służbowych, a następnie od 2010 r. w Zakładzie Kynologii OSS SG w Lubaniu. W 2022 r przeniesiony do Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. Wykonywał zadania związane z przygotowaniem przedsięwzięć w ramach projektów NMF oraz FAMI. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej oraz Odznakę Straży Granicznej.
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem
 • Pożegnanie z mundurem
  Pożegnanie z mundurem

 

 

do góry