Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kurs doskonalący nt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący nt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

Urszula Piechota
03.03.2023

W dniach 27.02 – 03.03.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili pierwszy w tym roku kurs doskonalący nt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Kurs skierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania administracyjne i realizują czynności skutkujące wydaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. W trakcie zajęć omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu powrotowym, podejmowanie  i prowadzenie czynności kontrolnych wobec cudzoziemców. Wiele uwagi poświęcono również procedurom związanym z zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu.

  • Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu
    Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu
  • Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu
    Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu
  • Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu
    Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu

do góry