Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry wykonawczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry wykonawczej

Renata FRANKIEWICZ
19.05.2023

W dniach 17 – 19.05.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry wykonawczej”, realizowane w ramach projektu 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów - część II”.

Celem spotkania było omówienie zagadnień, dotyczących realizacji projektów FAMI w zakresie działań migracyjnych i powrotowych. Podczas warsztatów wiele uwagi poświęcono założeniom do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W przedsięwzięciu wzięli udział koordynatorzy projektów FAMI, jak również przedstawiciele pionu techniki i zaopatrzenia oraz pionu finansów z Oddziałów Straży Granicznej na terenie całego kraju.

 

  • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry wykonawczej
    Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry wykonawczej
  • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry wykonawczej
    Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry wykonawczej
  • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry wykonawczej
    Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań powrotowych dla kadry wykonawczej

 

do góry