Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna I edycja szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

I edycja szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Edyta WITKOWSKA
25.05.2023

W dniach 23 - 24.05.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się szkolenie dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Szkolenie przeprowadzili wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców i Zakładu Ogólnozawodowego OSS SG. W trakcie zajęć uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę z zakresu zabezpieczeń stosowanych w dokumentach oraz nabyli praktyczne umiejętności weryfikacji autentyczności dokumentów i rozpoznawania fałszerstw. Omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz zagadnienia z zakresu terminów procesowych i materialnych, w kontekście postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców.

Szkolenie było pierwszym z czterech zaplanowanych na ten rok edycji, mających na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników DUW we Wrocławiu.

  • I edycja szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
    I edycja szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
  • I edycja szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
    I edycja szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

do góry