Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 17/SZP/20 - Dostawa dwóch pojazdów z zabudową specjalistyczną, przystosowanych do przewozu 6 osób i 6 psów służbowych - Projekt nr PDP V współfinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu” - Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

17/SZP/20 - Dostawa dwóch pojazdów z zabudową specjalistyczną, przystosowanych do przewozu 6 osób i 6 psów służbowych - Projekt nr PDP V współfinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu” - Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Małgorzata Marek
07.10.2020

Termin składania ofert do dnia 15.10.2020 do godz.12.00

do góry