Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 8/SZP/20 - Dostawa dwóch pojazdów z zabudową specjalistyczną, przystosowanych do przewozu 6 osób i 6 psów służbowych - Projekt nr PDP V współfinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu” - Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

8/SZP/20 - Dostawa dwóch pojazdów z zabudową specjalistyczną, przystosowanych do przewozu 6 osób i 6 psów służbowych - Projekt nr PDP V współfinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu” - Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Małgorzata Marek
18.08.2020

Uwaga zmiana terminu składania ofert z dnia 01.09.2020 r. do godz. 12.00 na dzień 02.09.2020 r. do godz. 12.00

do góry