Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na dostawę toru przeszkód dla psów w ramach Projektu nr PDP V współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu” - Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na dostawę toru przeszkód dla psów w ramach Projektu nr PDP V współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu” - Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Małgorzata Marek
29.10.2020

Termin składania ofert do dnia 06.11.2020 r. do godz. 13.00

do góry