Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na zorganizowanie roboczej kolacji w dniu 21.10.2020 r. w lokalu zamawiającego umiejscowionym w m. Szklarska Poręba przy ul. Kołłątaja 4 w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie roboczej kolacji w dniu 21.10.2020 r. w lokalu zamawiającego umiejscowionym w m. Szklarska Poręba przy ul. Kołłątaja 4 w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań

Katarzyna Wilk
12.10.2020

Termin składania ofert: do dnia 20.10.2020 r. do godz. 10.00

do góry