Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na dostawę ubiorów specjalistycznych dla kandydatów na instruktorów w ramach Projektu nr PDP V współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu” - Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na dostawę ubiorów specjalistycznych dla kandydatów na instruktorów w ramach Projektu nr PDP V współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu” - Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Katarzyna Wilk
02.11.2020

Termin składania ofert do dnia 10.11.2020 r. do godz. 12.00

do góry