Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na wykonanie prac saperskich polegających na wykryciu i usunięciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego z terenu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hangaru do celów szkoleniowych w m. Lubań wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, sporządzenie sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną zebranego materiału, kopiami protokołów, itp. oraz prowadzenie nadzoru saperskiego w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac saperskich polegających na wykryciu i usunięciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego z terenu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hangaru do celów szkoleniowych w m. Lubań wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, sporządzenie sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną zebranego materiału, kopiami protokołów, itp. oraz prowadzenie nadzoru saperskiego w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Małgorzata Marek
04.02.2021

INFORMACJA: w zapytaniu ofertowym na usługę wykonania prac saperskich polegających na wykryciu i usunięciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego z terenu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hangaru do celów szkoleniowych w m. Lubań wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, sporządzenie sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną zebranego materiału, kopiami protokołów, itp. oraz prowadzenie nadzoru saperskiego w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego najtańszą ofertę złożyła firma US-24 Sp. zo.o., ul. Wierzbowa 8, 49-318 Skarbimierz Osiedle z ceną brutto 19.000,00 zł:

do góry