Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na usługę wykonania tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych na potrzeby OSSSG w Lubaniu do zabezpieczenia szkolenia realizowanego z udziałem partnerów zagranicznych w ramach projektu "Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu" realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych na potrzeby OSSSG w Lubaniu do zabezpieczenia szkolenia realizowanego z udziałem partnerów zagranicznych w ramach projektu "Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu" realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Małgorzata Marek
21.05.2021

Termin składania ofert do dnia 31.05.2021 r. do godz. 10.00. poprzez moduł znajdujący się na stronie ogłoszenia na stronie www. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w sekcji „OFERTY” -> „Utwórz Ofertę”. Złożenie oferty wymaga utworzenia konta i zalogowania.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Zapytanie ofertowe w BLOKU nr 1 i w BLOKU nr 2 zostało unieważnione, ponieważ cena najtańszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 29.609, 28 zł oraz cena najtańszej oferty w BLOKU nr 2 przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 29.609,28 zł

do góry