Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i obsługę w trybie on-line, Międzynarodowej Konferencji Kynologicznej, transmitowanej w trybie rzeczywistym, otwierającej projekt "Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu" realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i obsługę w trybie on-line, Międzynarodowej Konferencji Kynologicznej, transmitowanej w trybie rzeczywistym, otwierającej projekt "Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu" realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Katarzyna Wilk
02.03.2021

INFORMACJA: w zapytaniu ofertowym na realizację Międzynarodowej Konferencji Kynologicznej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba, ul. Krępowieckiego 10/5, 01-456 Warszawa z ceną brutto: 39360,00 zł. Lista złożonych ofert jest dostępna w bazie konkurencyjności pod nw. adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35089?sekcja=oferty

do góry