Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna ROZSTRZYGNIĘTE. Zapytanie ofertowe na świadczenia usług przez dwóch pozorantów (pozorant nr 1 i pozorant nr 2) z zakresu kynologii podczas kursów doskonalących instruktorów – selekcjonerów. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

ROZSTRZYGNIĘTE. Zapytanie ofertowe na świadczenia usług przez dwóch pozorantów (pozorant nr 1 i pozorant nr 2) z zakresu kynologii podczas kursów doskonalących instruktorów – selekcjonerów.

Małgorzata Marek
04.06.2021

Termin składania ofert do dnia 14.06.2021 r. do godz. 10.00. poprzez moduł znajdujący się na stronie www. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, zawierający komplet dokumentacji w przedmiotowym zamówieniu. Złożenie oferty wymaga utworzenia konta i zalogowania. Projekt "Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu" realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

do góry