Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Unieważnione. Zapytanie ofertowe na usługę wykonania tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych (język tłumaczenia: z/na j.polski na/z j.litewski) na potrzeby OSSSG w Lubaniu do zabezpieczenia szkolenia realizowanego z udziałem partnerów zagranicznych. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Unieważnione. Zapytanie ofertowe na usługę wykonania tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych (język tłumaczenia: z/na j.polski na/z j.litewski) na potrzeby OSSSG w Lubaniu do zabezpieczenia szkolenia realizowanego z udziałem partnerów zagranicznych.

Małgorzata Marek
02.06.2021

Termin składania ofert do dnia 23.06.2021 r. do godz. 10.00. poprzez moduł znajdujący się na stronie www. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , zawierający komplet dokumentacji w przedmiotowym zamówieniu. Złożenie oferty wymaga utworzenia konta i zalogowania. Projekt "Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu" realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

do góry