Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przerwy kawowej dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PDP V współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu”. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przerwy kawowej dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PDP V współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu”.

Małgorzata Marek
18.06.2021

UNIEWAŻNIONO. Termin składania ofert do dnia 28.06.2021 r. do godz. 10.00. poprzez moduł znajdujący się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , zawierający komplet dokumentacji w przedmiotowym zamówieniu. Złożenie oferty wymaga utworzenia konta i zalogowania. Projekt "Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu" realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

do góry