Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przerwy kawowej dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PDP V współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu”. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przerwy kawowej dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PDP V współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, tytuł projektu: „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu”.

Małgorzata Marek
29.06.2021

Termin składania ofert do dnia 02.07.2021 do godz. 12.00 r.

do góry