Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach szkolenia instruktorów – selekcjonerów oraz Międzynarodowego Seminarium Kynologicznego" - Projekt "Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach szkolenia instruktorów – selekcjonerów oraz Międzynarodowego Seminarium Kynologicznego" - Projekt "Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Małgorzata Marek
04.08.2021

Termin składania ofert do dnia 12.08.2021 r. do godz. 12.00. poprzez moduł znajdujący się na stronie ogłoszenia na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zawierający komplet dokumentacji w przedmiotowym zamówieniu. Nr ogłoszenia 2021-17293-62596

do góry