Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonaląco - atestacyjny ze szkoleniem okresowym zespołu PWMW - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonaląco - atestacyjny ze szkoleniem okresowym zespołu PWMW

Anna Chmura
08.03.2019

W piątek, 8 marca br., w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończyła się II edycja kursu doskonaląco - atestacyjnego ze szkoleniem okresowym zespołu PWMW.

W czasie pobytu w Ośrodku, przewodnicy doskonalili swoje umiejętności pracy z psem specjalnym do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni. W ćwiczeniach wykorzystywano próbki szkoleniowe materiałów wybuchowych o gramaturze od 5 g do 1500 g. 
Zajęcia miały na celu dodatkowo zweryfikowanie i skorygowanie ewentualnych błędów i złych nawyków w pracy z psem oraz przypomnienie przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego i obowiązujących procedur operacyjnych. 

Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności w wyszukiwaniu ukrytych materiałów szkoleniowych był kilkudniowy egzamin. Osiągnięte wyniki skutkowały przedłużeniem terminu ważności „Atestów psa służbowego SG” oraz dopuszczeniem do procedury zatwierdzenia, realizowanej przez komisję powołaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

Od poniedziałku, 11 marca  br., w procedurze zatwierdzenia weźmie udział 11 zespołów PWMW, tj. 11 przewodników z psami do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

do góry