Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna 11. kontyngent do Republiki Macedonii Północnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

11. kontyngent do Republiki Macedonii Północnej

Sonia PLEŚNIEROWICZ
22.11.2021

21 listopada 2021 r. funkcjonariusze Straży Granicznej wyjechali na misję do Republiki Macedonii Północnej, w celu wsparcia tamtejszych służb w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu.

To już 11. kontyngent do Republiki Macedonii Północnej, którego dowódcą jest kpt. SG Andrzej Samociuk z Nadbużańskiego Oddziału SG.

Wyjazd został poprzedzony kursem doskonalącym na temat: „Przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych”, przeprowadzonym w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Głównym celem szkolenia było pogłębienie wiedzy funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie realizowania zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych. Wspólne misje służą ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości, w związku ze zwiększonym napływem migrantów na granice wspieranego państwa. 

W trakcie zajęć funkcjonariusze trenowali umiejętności strzeleckie, ćwiczyli taktykę realizacji czynności służbowych w obiektach zurbanizowanych. Szkolenie obejmowało również procedury zatrzymywania oraz doprowadzania osób zatrzymanych, ewakuację i samoewakuację z pojazdu, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych w kolumnie. Nasi słuchacze uczestniczyli również w wykładach na temat tradycji i kultury macedońskiej.

 

 • 11. kontyngent do Republiki Macedonii Północnej
  11. kontyngent do Republiki Macedonii Północnej
 • Zajęcia z ewakuacji i samoewakuacji z pojazdu
  11. kontyngent do Republiki Macedonii Północnej
 • Zajęcia z pierwszej pomocy
  11. kontyngent do Republiki Macedonii Północnej
 • Zajęcia na strzelnicy
  11. kontyngent do Republiki Macedonii Północnej
 • Zajęcia z ewakuacji i samoewakuacji z pojazdu
  11. kontyngent do Republiki Macedonii Północnej

 

do góry