Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Warsztaty nt. „Wpływ zmian ciśnienia barometrycznego i niedotleniania wysokościowego na organizm i możliwości reagowania na taką sytuację” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty nt. „Wpływ zmian ciśnienia barometrycznego i niedotleniania wysokościowego na organizm i możliwości reagowania na taką sytuację”

Sonia PLEŚNIEROWICZ
18.07.2022

W dniach 14 - 15.07.2022 r. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizował warsztaty nt. „Wpływ zmian ciśnienia barometrycznego i niedotleniania wysokościowego na organizm i możliwości reagowania na taką sytuację”. Szkolenie odbyło się w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. W przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze z Podlaskiego, Karpackiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, wykonujący zadania związane z eskortowaniem osób drogą lotniczą.

Pierwszy dzień warsztatów obejmował cykl wykładów nt. atmosfery oraz oddziaływania ciśnienia atmosferycznego na człowieka, a także omówiono zakres higieny lotniczej. W drugim dniu, podczas zajęć praktycznych w komorze niskich ciśnień, funkcjonariusze po wcześniejszym zbadaniu przez laryngologa, zostali poddani sprawdzeniu pod kątem możliwości wyrównania ciśnienia. Po 40 minutowej saturacji czystym tlenem wznieśli się na wysokość  ponad 7500 m n.p.m (strefa śmierci) z prędkością ponad 70 m/s. Oddychając powietrzem, które występuje na tej wysokości, doświadczyli hipoksji, czyli niedotlenienia mózgu, jednocześnie badając reakcję organizmu oraz czas rezerwowy, dający możliwość podjęcia właściwego działania.

Uczestnicy szkolenia w trakcie próby byli stale monitorowani przez lekarza, znajdującego się na zewnątrz komory niskich ciśnień, a także instruktora, który przebywał wewnątrz komory. 

Celem warsztatów było poznanie reakcji organizmu w przypadku nagłego rozhermetyzowania się samolotu na dużej wysokości np. wypadnięcia okna samolotu, co zdarza się w praktyce. W przypadku braku reakcji, hiperwentylacji lub zbyt późnego użycia tlenu człowiek traci przytomność, czego następstwem może być zgon.

  • Dwóch funkcjonariuszy w komorze niskich ciśnień
    Warsztaty nt. „Wpływ zmian ciśnienia ...”
  • Grupa funkcjonariuszy w komorze niskich ciśnień
    Warsztaty nt. „Wpływ zmian ciśnienia ... ”

 

Szkolenie współfinansowane w ramach projektu 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów - część II”

Logo FAMI

do góry