Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Konferencja nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”, inaugurująca oddanie do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”, inaugurująca oddanie do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym

Urszula Piechota
22.09.2022

W dniach 20 – 22 września 2022 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, odbyła się konferencja nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”, inaugurująca oddanie do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym.

Uroczystego otwarcia nowo wybudowanego obiektu szkoleniowego dokonał Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec, który podkreślił, jak ważna jest to inwestycja na rzecz służb mundurowych. Ponieważ ten nowoczesny obiekt szkoleniowy będzie miejscem wymiany bogatych doświadczeń polskich funkcjonariuszy z ich kolegami z całego świata, a przede wszystkim umożliwi realizację szkoleń w obszarze prowadzenia wspólnych operacji powrotowych.

 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk SG Jacek Wysokiński przywitał zaproszonych gości. Następnie w swoim przemówieniu wyraził przekonanie, że nowoczesna baza szkoleniowa w postaci hangaru z symulatorem samolotu pozwoli na wzmocnienie kwalifikacji, posiadanych przez funkcjonariuszy SG oraz personelu innych służb z Państw Członkowskich UE oraz z państw spoza Unii Europejskiej, właściwych w zakresie organizacji i przeprowadzania operacji powrotowych.

 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym

Uroczystość była okazją do wręczenia gen. bryg. SG Grzegorzowi Niemcowi Odznaki Pamiątkowej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, w dowód uznania za okazywaną życzliwość oraz wspieranie działań statutowych Ośrodka.

 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym

Przedsięwzięcie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Agencji Frontex, Komendanci Oddziałów SG i Ośrodków Szkolenia SG. Obecni byli również Dyrektorzy Biur i Zarządów KG SG oraz przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele samorządu lokalnego, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z naszym Ośrodkiem.

 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym

Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przedstawicieli służb Unii Europejskiej, ale też tych z państw spoza UE, którzy biorą udział w przymusowych operacjach powrotowych, wykonywanych drogą lotniczą i lądową. Będą tu odbywać się szkolenia specjalistyczne, kursy doskonalące i warsztaty, przygotowujące funkcjonariuszy działających jako funkcjonariusze eskortujący, dowódcy doprowadzeń, a także szkolenia innego personelu zaangażowanego w operacje powrotowe. W hangarze obok symulatora samolotu znajdują się również nowoczesne multimedialne sale wykładowe oraz sale treningowe. To jedyny tego typu obiekt szkoleniowy w Polsce.

 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz dynamiczny w wykonaniu funkcjonariuszy naszego Ośrodka, stanowiący jeden z możliwych scenariuszy przeprowadzania doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą.

 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym

W części wykładowej konferencji swoje prezentacje i wykłady przedstawili m.in. Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG mjr SG Paweł Hołoweńko nt.: „Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – instrument finansowy wspierania powrotów przymusowych cudzoziemców”, Zastępca Komendanta ds. logistycznych OSS SG w Lubaniu płk SG Marek Krzywicki przedstawił prezentację nt. „Realizacja projektu budowy hangaru szkoleniowego symulatora statku powietrznego – wyzwania i efekty”. Przedstawiciele Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG omówili zagadnienia, związane z realizacją powrotów przymusowych cudzoziemców oraz działaniami Straży Granicznej w zakresie wspierania powrotów dobrowolnych. Wykład nt.: „Polityka migracyjna Unii Europejskiej w kontekście realizacji powrotów cudzoziemców”, wygłosiła dr Barbara Kowalczyk Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
 • Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym
  Inauguracja oddania do użytkowania hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym

 

Konferencja nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu” została zrealizowana w ramach projektu 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów - część II”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu  Azylu, Migracji i Integracji.

Hangar wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstał w ramach projektu: 1/10-2019/BK-FAMI „Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców”.

 

 

 

 

do góry