Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Warsztaty dot. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast celem wsparcia procesu powrotowego cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dot. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast celem wsparcia procesu powrotowego cudzoziemców

Urszula Piechota
13.01.2023

W dniach 12 – 13.01.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono warsztaty dot. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast celem wsparcia procesu powrotowego cudzoziemców.

W przedsięwzięciu prowadzonym przez przedstawicieli Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG oraz Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu wzięli udział funkcjonariusze z całej Polski. Warsztaty były pierwszym w tym roku spotkaniem poświęconym tej tematyce, a ich celem było zapoznanie uczestników z elementami rozporządzenia powrotowego, dotyczącego systemu SIS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860) oraz wynikających z jego zapisów zmian w systemach wykorzystywanych przez SG. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość realizacji alertów i przesyłania danych do nowego modułu SIS Recast, będącego częścią Systemu Obsługi Cudzoziemców. Omawiane zmiany w rozporządzeniu dotyczą w szczególności dodania nowego wpisu mogącego być podstawą do utworzenia alertu prewencyjnego w systemie SIS w zakresie osób, które otrzymały zobowiązanie do dobrowolnego opuszczenia terytorium państwa członkowskiego korzystającego z dorobku Schengen.

  • Warsztaty dot. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast celem wsparcia procesu powrotowego cudzoziemców
    Warsztaty dot. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast celem wsparcia procesu powrotowego cudzoziemców
  • Warsztaty dot. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast celem wsparcia procesu powrotowego cudzoziemców
    Warsztaty dot. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast celem wsparcia procesu powrotowego cudzoziemców
  • Warsztaty dot. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast celem wsparcia procesu powrotowego cudzoziemców
    Warsztaty dot. praktycznego wykorzystania zmodernizowanego SIS Recast celem wsparcia procesu powrotowego cudzoziemców

do góry