Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Edyta WITKOWSKA
08.03.2023

W dniach 27.02 - 08.03.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się I w tym roku edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wzięli w nim udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego, Nadodrzańskiego Oddziału SG. Nad wysokim poziomem szkolenia czuwali prowadzący zajęcia: ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowcy OSS SG w Lubaniu.

Ochrona życia i zdrowia to najważniejszy, niezbywalny obowiązek każdego człowieka, zarówno względem siebie, jak i bliźniego, który jest zapisany w polskim prawie. Osoby udzielające pierwszej pomocy pełnią bardzo ważne zadanie, gdyż to od nich zależy, czy poszkodowany otrzyma odpowiednio szybką pomoc. Dopiero ratownicy po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy stają się elementem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i działają w ramach jednostek współpracujących z systemem, do których należą m.in.: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, GOPR, TOPR, WOPR.

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w czasie akcji ratowniczych do momentu przekazania ich jednostkom systemu lub jednostkom współpracującym z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ze względu na charakter wykonywanych zadań służbowych, często funkcjonariusze są pierwsi na miejscu zdarzenia. Mają szybki  kontakt z osobą w stanie nagłego zagrożenia życia i muszą podejmować adekwatne działania, mające na celu jego uratowanie.

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
- resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
-  tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
-  unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
-  ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
-  prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
- stosowanie tlenoterapii biernej, czynnej;
- ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
- wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł ratownika. Nad przebiegiem egzaminu, czuwał lekarz specjalista medycyny ratunkowej. 

Uzyskanie tytułu Ratownika daje możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa bez przyrządowa i przyrządowa (także z podaniem tlenu oraz według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego).  Nowi Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

 • kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

do góry