Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna UNIEWAŻNIONE. Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania 3 roboczych kolacji w dniach 01.07.2020 r.; 15.07.2020 r.; 26.08.2020 r., w lokalu wykonawcy umiejscowionym w m. Lubań, w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

UNIEWAŻNIONE. Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania 3 roboczych kolacji w dniach 01.07.2020 r.; 15.07.2020 r.; 26.08.2020 r., w lokalu wykonawcy umiejscowionym w m. Lubań, w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań.

Małgorzata Marek
17.06.2020

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2020 r. do godz. 14:00

do góry