Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na zorganizowanie dwóch roboczych kolacji w dn. 09.09.2020 r. i 16.09.2020 w lokalu zamawiającego umiejscowionym w m. Szklarska Poręba przy ul. Kołłątaja 4. w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie dwóch roboczych kolacji w dn. 09.09.2020 r. i 16.09.2020 w lokalu zamawiającego umiejscowionym w m. Szklarska Poręba przy ul. Kołłątaja 4. w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań.

Małgorzata Marek
21.08.2020

Termin składania ofert do dnia 31.08.2020 r. do godz.12.00

do góry