Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna UNIEWAŻNIONE. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkolenia z zakresu wpływu zmian ciśnienia barometrycznego i niedotlenienia wysokościowego na organizm i możliwych sposobów reagowania na taką sytuację realizowane w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

UNIEWAŻNIONE. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkolenia z zakresu wpływu zmian ciśnienia barometrycznego i niedotlenienia wysokościowego na organizm i możliwych sposobów reagowania na taką sytuację realizowane w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań.

Małgorzata Marek
07.09.2020

Termin składania ofert do dnia 15.09.2020 r. do godz. 12.00

do góry