Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kursu doskonalącego pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.” - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kursu doskonalącego pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.”

Krystian Rybicki
16.10.2020

Termin składania ofert: do 23.10.2020 r. do godz.14.00

do góry